Hírek

Elérhetőségek

Helyi Építési Szabályzat, Településszerkezeti Terv

Az alábbiakban Szigethalom Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Településszerkezeti Tervéről olvashat bővebben.

A rendeletet és az ahhoz kapcsolódó mellékleteket megtalálhatja a Nemzeti Jogszabálytár oldalán is.

Tájékoztatás Szigethalom Város Önkormányzat településrendezési eszközeinek 
a Mű út és a ráckevei H6 HÉV vonal kereszteződésében különszintű átvezetés megvalósítása miatt szükséges, tervezett módosításáról – partnerségi egyeztetés

Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 214/2023. (XII. 12.) kt. határozata alapján az önkormányzat megkezdte településrendezési eszközei „Szigethalom, Mű út – HÉV vonal kereszteződésében különszintű átvezetés megvalósítása” elnevezésű kiemelt beruházás miatt szükséges módosítását.

A hatályos településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) a város hivatalos honlapján, az alábbi webhelyen érhetők el:

https://szigethalom.asp.lgov.hu/helyi-epitesi-szabalyzat-telepulesszerkezeti-terv 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás célja Szigetszentmiklós ‐ Szigethalom ‐ Halásztelek térségében a közúti közlekedés feltételeinek javítására, a torlódások csökkentésére. A beruházás során szervízutas kialakítású felüljáró és kapcsolódó utak két ütemű kiépítése történik:

  1. építési ütem: A Hunyadi utcai körforgalom átépítése a hiányzó 4. ág megépítésével, továbbá a déli oldalon a Mű út és a Kossuth Lajos utcai kereszteződés jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése,

2. építési ütem: A Mű út és a HÉV vonal különszintű keresztezés megvalósítása.

 

A településrendezési eszközök tervezett módosításának véleményezési dokumentációját itt tekintheti meg.

Kérünk minden ingatlantulajdonost, akinek a telke a Mű út – HÉV vonal kereszteződésében fekszik, hogy nézze meg a véleményezési dokumentációt annak érdekében, hogy még időben tudomást szerezzen a telkét érintő esetleges kisajátítási szándékról, és azzal kapcsolatban észrevételt tehessen.

településrendezési eszközök tervezett módosításának a partnerekkel történő véleményezésea veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-ára tekintettel – az alábbiak szerint történik:

A lakosság, a civil szervezetek és a vállalkozók e hirdetmény közzétételétől számított 10 napon belül, azaz 2024. június 27-ig tehetik meg a módosítással kapcsolatos észrevételeiket

  • elektronikus úton a titkarsag@szigethalom.hu e-mailcímre küldött levélben,

  • írásban postai úton az önkormányzat címére küldött levélben.

Szigethalom, 2024. június 17.