Hírek

Elérhetőségek

Jogszabályi környezet

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 
A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
 
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 
17/2015. (II.16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról
 
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

Az adózás rendjéről szóló módosított 2017. évi CL. törvény

A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény

2017. évi CLI. törvény az adóigazatási rendtartásról

2017. évi CLIII. Törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

1994. évi. LIII. Törvény a bírósági végrehajtásról

Az illetékekről szóló többször módosított 1990. (XII. 24.) évi XCIII. törvény

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

465/2017. (XII.28.) Korm.rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

A helyi adókról szóló 26/2012.(XI.26) sz. rendelet