Hírek

Elérhetőségek

Elszállított gépjárművek

Tájékoztató

Közterületen engedély nélkül tárolt gépjárművek elszállításáról

 

Szigethalom Város Önkormányzata a közterületek használatáról szóló 13/2020. (IV. 28.) önkormányzati rendelete értelmében Szigethalom Város közigazgatási területén a közterület rendeltetéstől eltérő célú használata közterület-használati engedély, vagy hatósági szerződés alapján, díjfizetés ellenében történhet.

Közterületen gépjármű tárolására maximum 10 napig közterület-használati engedély alapján - a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott - közterület-használati díj megfizetése mellett van lehetőség.

Ha a közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használó a közterület-felügyelő felszólítása ellenére sem nyújt be engedély iránti kérelmet, bejelentést vagy nem fizeti meg a közterület-használati díjat, a hatóság az elhelyezett építményeket, tárgyakat, az ott tárolt eszközöket a használó költségére elszállíttathatja és a felelős őrzés szabályai szerint tárolja.

További információk ezzel, valamint az elszállított gépjárművekkel kapcsolatban a mellékelt csatolmányban olvashatóak.