Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás Szigethalom településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának tervezett 1. számú módosításáról

Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 197/2018. (XII. 21.) Kt. határozatával elfogadta a város településszerkezeti tervét, majd 19/2018. (XII.12.) számú rendeletével elfogadta a helyi építési szabályzatot. A hatályos településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) a város hivatalos honlapján, az alábbi webhelyen érhetők el:

https://szigethalom.asp.lgov.hu/helyi-epitesi-szabalyzat-telepulesszerkezeti-terv

A tervezési szakasz során, illetve a hatályba lépés óta eltelt idő alatt felmerült változtatási igények a településrendezési eszközök módosítását tették szükségessé. Erről a Képviselő-testület 76/2019. (III. 26.) Kt. határozatával döntött. A településrendezési eszközök tervezett módosítását itt tekintheti meg.

A településrendezési eszközök tervezett módosításának a partnerekkel történő véleményezése a kihirdetett járványügyi vészhelyzetre tekintettel az alábbiak szerint történik:

A lakosság, a civil szervezetek és a vállalkozók e hirdetmény közzétételétől számított 21 napon belül, azaz 2020. május 11-ig tehetik meg a módosítással kapcsolatos észrevételeiket

  • elektronikus úton a titkarsag@szigethalom.hu e-mailcímre küldött levélben,
  • írásban postai úton az önkormányzat címére küldött levélben.

Szigethalom, 2020. április 20.