Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás téli rezsicsökkentéssel kapcsolatosan

Szigethalom Város Önkormányzata a Kormány 1364/2018.(VII.28.) határozatában foglalt téli rezsicsökkentés végrehajtása érdekében szerződést kötött a szigethalmi igényjogosultak számára, a háztartásonként 12 000 Ft-os tüzelőanyag biztosítására a 2310 Szigetszentmiklós Gyári út 4. szám alatti székhelyű Junker 2000 Kft-vel.

 

A tüzelőanyag a jogosultak számára megküldött igazolás átvételét követően, de legkésőbb 2019. december 15. napjáig vehető át az igazolás bemutatásával. Az igazolásokat a jogosultak számára postai úton megküldte a hivatal. Amennyiben az igazolás felhasználására 2019. december 15. napjáig nem kerül sor, úgy a fel nem használt igazolás érvényét veszti.

 

A Kormány 1602/2018. (XI.27.) határozata alapján a teljes támogatási összeget a tüzelőre kell fordítani, a támogatás nem használható fel másra.

 

A kiszállításra 2019. március hónap második felében a vállalkozóval egyeztetett időpontban kerül sor. A kiszállítás időpontjának egyeztetése a Kft. 2315 Szigethalom Mű út 270. szám alatti telephelyén történik a +36 30 606 7000 telefonszámon vagy személyesen.

 

Szigethalom Város Önkormányzata az igényjogosultak terheinek csökkentése érdekében az önkormányzat költségvetéséből biztosítja valamennyi igényjogosult számára a tüzelőanyagok kiszállításának költségeit, így az az érintett lakosok számára térítésmentes lesz.

 

Szigethalom Város Önkormányzata