Hírek

Elérhetőségek

Szigethalom Város Önkormányzat bölcsődei nevelés fejlesztése - RRF-1.1.2-2021

A projekt célja 2 csoportos, 28 férőhelyes bölcsőde létrehozása tervezetten 441 hasznos alapterületű energiahatékony épület építésével. A megépült bölcsőde energiahatékonyságát tekintve nem

terheli környezetünket, valamint olyan innovatív koncepcióval készül, (pl: megújuló energia, környezettudatos műszaki megoldások) ami hosszútávon fenntartható módon teremt modern és környezetbarát környezetet a bölcsődés korúak számára. Ezáltal új, energiahatékony épületek építése valósul meg projektünk keretében a 025b klímakódhoz kapcsolódva a tervezett épület elsődleges energiaigénye (PED) legalább 20%-kal alacsonyabb a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelménynél. 

A projekt keretében a 2315 Szigethalom, Váczi Mihály utca. 038/57 hrsz szám alatti ingatlanon kerülne új telephely kialakításra új épület építésével. Ennek megfelelően választottuk ki a Lechner mintatervét (BMT K 2021-05). A megrendelői elképzelés szerint a fejlesztési tervvel összhangban a településképbe illeszkedő, a

település léptékével és méretével arányos, környezetéhez illeszkedő bölcsődei épület kialakítására van szükség. Akadálymentesítés megvalósul a projektben a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, mely keretében akadálymentes parkoló, mosdó, és egyéb az épület komplex akadálymentesítését szolgáló tevékenységek is megvalósulnak. 

Megújuló energiafelhasználás annak érdekében, hogy a kitűzött energetikai célt elérjük ( 025b klímakód szerint) –napelem, hőszivattyú, vízvisszavezetés stb. beépítésével tervezzük Megvalósul infokommunikációs akadálymentesítés a projekt során. A hatályos jogszabályokban előírtaknak és a terület

adottságainak figyelembevételével 6 db parkolóhelyet terveztünk, melyből 1 akadálymentes.

A bölcsődei szükségleteket figyelembe véve melegítőkonyha kerül kialakításra. A bölcsőde működéséhez szükséges eszközbeszerzést is megvalósítunk, mely keretében a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségi, korszerű eszközökkel tudjuk felszerelni intézményünket. Kialakításra kerül játszókert udvari játékokkal, ehhez kapcsolódó környezet kialakítása, őshonos növényfajok telepítését tervezzük megvalósítani, mely javítja a terület mikroklímáját, madárbarát növényfajok telepítésével elősegítjük a biodiverzitást, illetve ezáltal kapcsolódva környezetbarát környezeti nevelésünkhöz segítjük a kisgyermekek szemléletformálását is. Kialakításra kerül babakocsitároló és kerékpártároló.