Hírek

Elérhetőségek

Sajtóközlemény a Szigethalmi Egészségház energiahatékonyságát célzó felújítása,egészségmegőrző programok bevezetéséről

Szigethalmi Egészségház energiahatékonyságát célzó felújítása, egészségmegőrző programok bevezetése

2018.07.09.

 

Szigethalom címerTámogatói logók

Szigethalom Város Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_EUALAPELLATAS_2017 kódjelű pályázatán 95%-os támogatási intenzitás mellett, 185,93 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból

 A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2018. 07.05.

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2018.12.31.

A projekt megvalósításának helye: 2315 Szigethalom Szabadkai utca 71.

 

 A beruházás célja az Egészségház korszerűsítése, energia hatékonnyá tétele. A projekt megvalósítása során sor kerül az alábbiakra:

- az orvosi rendelő épületének homlokzati, lábazati, valamint tető szigetelése,

- külső- és belső nyílászárók cseréje,

- tetőhéjazat javítása,

- fűtési és elektromos rendszerek felújítása, energia hatékonnyá tétele,

- akadálymentesítés,

- napelemes rendszer kiépítése,

- külső parkoló átalakítása,

- valamint egészségügyi szolgáltatást segítő eszközök beszerzése.

 

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2018.07.05-én került sor a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés aláírására. A Kisép-General Kft.  2018.07.06-án az orvosi rendelő felújításának munkálatait megkezdte, a várható befejezés 2018. december 31.

pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás mellett Szigethalom Város Önkormányzata 9.786.010.- forint összegű önerőt biztosít a projekt sikeres megvalósításához.

A beruházás megvalósulásával az orvosi rendelő épületében elhelyezkedő háziorvosi, fogorvosi, védőnői szolgálatok egy korszerű, energetikailag hatékonyan üzemelő, a hazai elvárásoknak megfelelő épületben teljesíthetik az alapellátási feladatokat.

A projekt eredményeként megújulnak a betegellátás fizikai, épített környezeti körülményei, valamint az egészségügyi dolgozók munkakörülményei, korszerűsödnek az orvostechnikai eszközök. Mindezek következtében minőségi fejlődés várható a megelőzés, a szűrés, a pontos diagnózis felállítás területén,illetve a krónikus betegek koordinálásában, és a palliatív ellátásban.

 

Szigethalom Város Önkormányzata