Hírek

Elérhetőségek

Pályázat középiskolai ösztöndíjra - 2024

Szigethalom Város Önkormányzata 2024. évre pályázatot hirdet a szigethalmi, középiskolai tanulmányokat folytató diákok támogatása céljából.

 

A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók közül 2 fő első helyezett 20.000,- Ft/hó, a többi megfelelt pályázó 10.000,- Ft/hó összegű támogatásban részesül 2024. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig.


Pályázati feltételek:

  • önéletrajz benyújtása

  • a pályázó 10 éves kora óta rendelkezzen szigethalmi állandó bejelentett lakóhellyel

  • nappali tagozaton folytassa tanulmányait

  • legalább kilencedik osztályt végzett tanuló legyen

  • középiskolai tanulmányi átlaga 4,4-nél rosszabb nem lehet


Pályázat benyújtásához szükséges:

  • a befejezett évfolyam első, második félévi bizonyítvány másolata

  • lakcímkártya bemutatása

  • pályázó által megadott számlaszám

A pályázat benyújtási határideje: 2024. augusztus 5. (hétfő) 18.00 óra

A pályázat benyújtása: ügyfélfogadási időben a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) titkárságán

A pályázatok elbírálása a tanulmányi eredmények és a szociális helyzet egyidejű figyelembe vételével történik.

Az ösztöndíj összege utólag, minden hónap 5-ig a pályázó által megadott bankszámlaszámra kerül átutalásra.

A nyertes pályázók kiértesítése elektronikus levélben történik, a döntést követően.