Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat területi gondozó munkakörben - Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. –alapján 

pályázatot hirdet

területi gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő (napi 8 óra)

Munkavégzés helye: 2315 Szigethalom közigazgatási területén belül

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A szociális alapellátásokat és szakosított ellátást biztosító szakmai szervezeti egység vezető utasításai alapján, a házi segítségnyújtási feladatok ellátása a jogosultak részére az önálló életvitelük fenntartásának – szükségleteinek megfelelően – lakásukon, lakókörnyezetükben való biztosítása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • OKJ bizonyítvány az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározottak szerint

  • szakmai önéletrajz

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. június 17.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információkat nyújt Adorjánné Csapó Gyöngyi 24/404-573; 06-70/331-9904 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: e-mailben: gazdasagivezeto@szeni.hu vagy postai úton, Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény címére történő megküldésével 2315 Szigethalom, Rákóczi F. 147. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1-1/2024/Mü., valamint a munkakör megnevezését: területi gondozó.