Hírek

Elérhetőségek

Adónaptár - 2024

2024. évi ADÓNAPTÁR

Dátum Az adófizetés és bevallás jogcíme
jan. 15.
  • az építményadó, telekadó, települési adó, magánszemélyek kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése
márc.18.
  • az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és települési adó I. félévi részletének megfizetése
  • iparűzési adóban az I. félévi adóelőleg megfizetése, KATA első részletének megfizetése
márc. 31.
  • a 2023. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése
máj. 31.
  • a 2023. évi helyi iparűzési adó bevallása és megfizetés, sávos adózás fizetési határideje
szept. 16.
  • az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és települési adó II. félévi részletének megfizetése
  • iparűzési adóban adóelőleg megfizetése
 
  • idegenforgalmi adóbefizetése a beszedést követő hó 15. napjáig
  • pálinkafőzéscéljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése a tulajdonszerzést követő 15 napon belül
  • adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése, vagyoni értékű jog megszerzése, vállalkozás indítása, megszüntetése, személyi adatokban történt változás (névváltozás, lakcímváltozás), és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat) a változás időpontjától számított 15 napon belül

Felhívjuk a tisztelt szigethalmi lakosság figyelmét, hogy helyi adók vonatkozásában a fenti táblázat tartalmazza a 2024. évre esedékes befizetési és bevallási határidőket. Kérjük kötelezettségüknek a megadott határidőn belül szíveskedjenek eleget tenni. Amennyiben kérdése van, ügyfélfogadási időben forduljon az adóiroda munkatársaihoz.

Ügyfélfogadás ideje:

Adóiroda elérhetősége:

Hétfő: 8-12; 13-18 óra
Szerda: 8-12; 13-16 óra
Péntek: 8-11.30 óra


24-403-657/129 építményadó, telekadó, települési adó
24-403-657/159 végrehajtói adó és értékbizonyítvány, talajterhelési díj
24-403-657/136 kommunális adó
24-403-657/133 idegen bevételek, idegenforgalmi adó, adóvégrehajtás
24-403-657/156 iparűzési adó


Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
Adóiroda