Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetésről (2020-21. tanév, tavaszi szünidő)

T Á J É K O Z T A T Ó
szünidei gyermekétkeztetésről
(2020-21. tanév, tavaszi szünidő)

A Szigethalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője megbízásából tájékoztatom Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C §-a alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő/törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a Szigethalom város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja az őszi, téli, tavaszi tanítási szünetben; valamint a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon keresztül. A jogosultság fennállását a Jegyző vizsgálja, az igénylés esetleges elutasításról a szülő/gondviselő írásban tájékoztatást kap.

Ha a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek bölcsődés vagy óvodás, őt szünidei étkeztetés csak a bölcsőde vagy óvoda zárva tartásának időtartamára illeti meg.

A szünidei gyermekétkeztetést igényelni kell, formanyomtatványon. A nyomtatvány

  • postai úton kiküldésre kerül, vagy
  • letölthető a Nebuló facebook oldaláról vagy
  • a www.szigethalom.hu weboldalról

A kitöltött és aláírt nyomtatványok benyújthatók:

  • személyesen a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola konyháján munkanapokon 8:00-12:00 óráig; vagy
  • elektronikusan a nebulo@szigethalom.hu e-mail címen.

A nyilatkozat kitöltéséhez a NOBILIS Humán Szolgáltató Család- és Gyermekjóléti Szolgálata tud segítséget nyújtani telefonon a 70/430-3621 telefonszámon.

A mellékelt igénylőlapon a 2020-21. tanév összes szünidejére (őszi, téli, tavaszi, nyári) igényelhető a szünidei étkezés. A tavaszi szünetre irányuló igényt tartalmazó kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtási határideje: 2021. március 26. (péntek) 13:00 óra.

A határidőn túl leadott igényléseket a tavaszi szünetre már nem tudjuk figyelembe venni!

Az előre csomagolt szünidei gyermekétkeztetés igénybevétele kizárólag elvitellel lehetséges. Az ebédet a jogosult gyermek szülője, más törvényes képviselője, vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy veheti át. A szülő vagy törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

Az étel kiadásának helye:
NOBILIS Humán Szolgáltató Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
(2315 Szigethalom, József A. u. 49.)
Az étel kiadásának ideje: az étkezési napokon délelőtt 11:00-től 12:00 óráig.

Az ingyenes szünidei étkezést a 2020/2021 tanév tavaszi szünetére eső alábbi 2 munkanapon lehet igénybe venni:
2021. április 01. (csütörtök)
2021.április 06. (kedd)

 

Szigethalom, 2021.március 01.

Nebuló Közétkeztetési Intézmény