Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a szigethalmi járdaépítési támogatás igénybevételéről

Szigethalom Város Képviselő-testülete a 23/2016. (XI.29.) számú rendeletében úgy döntött, hogy a gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése érdekében Szigethalom Város belterületén a magánszemélyek kivitelezésében közterületen és közterületként használt területen megvalósuló járdaépítések, és járdafelújítások során felmerülő anyagköltség egy részét az Önkormányzat viselje.

Az Önkormányzat a járdaépítéshez-, illetve felújításhoz az előzetesen felmért járdaszakasz 1,5 m szélességű területére számolva 4.000,- Ft-ot támogat négyzetméterenként.

  • A kiépítendő, illetve felújítandó járda minimális szélessége: 1,50 m (szélesebb járda építhető, de az 1,50 m feletti járdarészhez önkormányzati támogatás nem adható).
  • A kiépítendő pályaszerkezet anyaga nincs meghatározva, a vonatkozó szabályoknak és előírásoknak megfelelően, bármilyen anyagból (beton, térkő, stb.) elkészíthető.

A költségek megtérítésére akkor kerülhet sor, ha a Polgármesteri Hivatal munkatársa az elkészült járdaszakaszt felmérte, és a kivitelezést a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelőnek találta, teljesítésigazolás kiadásával azt elfogadja, továbbá a járda a műszaki leírásnak és szakmai előírásoknak megfelelő minőségben, és a Helyi Építési Szabályzatnak, valamint az OTÉK-nak (253/1997.(XII. 29.) Korm. rendeletnek) megfelel.

Az önkormányzati költségviselés feltétele, hogy a járdaépítő-, vagy felújító ingatlantulajdonos a kivitelezés megkezdése előtt az Önkormányzattal a vonatkozó rendelet mellékletét képező megállapodást aláírja. Ezen megállapodásban kötelezettséget vállal arra, hogy a járdát a Polgármesteri Hivatal által meghatározott műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően legfeljebb a megállapodás aláírásától számított 3 hónapon belül megépíti vagy felújítja, és azt a megépítést vagy felújítást követően 1 évig kötelezően fenntartja, ezt követően térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába és használatába adja.

További előírás, hogy a tulajdonos felelőssége a járda megfelelő gondozása, síkosság mentesítése.

Nem kaphat lakossági járdaépítésre-, illetve felújításra támogatást, aki

a) a kérelemben szereplő ingatlanra a kérelem benyújtását megelőző 2 évben lakossági járdaépítésre vagy felújításra támogatást kapott,

b) lakossági járdaépítésre-, illetve felújításra kapott támogatást nem az előírásoknak használta fel, vagy nem a megadott műszaki előírásoknak megfelelően járt el.

A támogatási kérelem a hivatal internetes honlapjáról letölthető, illetve ügyfélszolgálatán beszerezhető

A kérelmet folyamatosan, de legkésőbb minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani.

További tájékoztatás: Polgármesteri Hivatal 06-24/403-658/110 mellék, szabo.peter@szigethalom.hu; vecsei.attila@szigethalom.hu