Hírek

Elérhetőségek

TÁJÉKOZTATÓ - az illegális hulladékégetésről

Tájékoztató

lakossági tűzgyújtás és égetés

 

 

Sajnálatos módon városunkban is megszaporodtak a hulladékégetés kapcsán hivatalunkhoz érkező bejelentések.

Azt fontos tudni, hogy önmagában a tűzgyújtás nem tiltott cselekmény. A környezetvédelemről szóló 12/2010. (V.27.) számú önkormányzati rendelet értelmében az avar és kerti hulladék égetése az alábbiak szerint engedélyezett:

 

„10. § (1) Avart és kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen és telken belül szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) Az égetés minden héten pénteken 15.00 órától 20.00 óráig történhet, amennyiben az időjárási viszonyok (szélcsend, 35 C alatti hőmérséklet) azt lehetővé teszik.

(3) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lombtalanítási akció is igénybe vehető.”

 

A kerti hulladék égetése tehát megengedett, azonban korlátozott.

 

Abban az esetben, ha azt észleli, hogy nem a megengedett idősávban történik az égetés, úgy a Közterületfelügyeletnél tehet bejelentést. Hivatali időben hívható a 0624403660/119 számon.

 

 

MIT NE ÉGESSÜNK

 

A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék elégetése, beleértve például az alábbiakat is:

  • úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.),
  • rétegelt lemez, bútorlap,
  • építési fahulladék,
  • színes, „fényes” papírhulladék,
  • petpalack, műanyag hulladék,
  • autógumi, használt ruha, rongy,
  • fáradt olaj, üzemanyag.

Az előbb említett anyagok elégetésekor a bennük található, vagy kezelés következtében felhordott, különböző mérgező vegyületek a levegőbe és a hamuba kerülnek, ezáltal szennyezve a környezetet, közvetlenül károsítva az egészségünket. Ezen túl, a nem rendeltetésszerű használat miatt a készülék garanciáját is elveszíthetjük.

Ha a tüzelőberendezés működése nem megfelelő, a tökéletlen égés során felszabaduló gázok egy része nem távozik a kéményen keresztül, így a szobában lévők egészségét – különösen a gyermekekét és időskorúakét – közvetlenül károsítja.

 

Amennyiben zavaró, irritáló, feltehetően az egészségre ártalmas légszennyezést érzékel, első lépésként próbálja meg a szennyezés okozóját megkeresni és személyesen megbeszélni a problémát. Ha a személyes megkeresés nem jár sikerrel és a káros tevékenység tovább folytatódik, bejelentést tehet az illetékes Kormányhivatal járási hivatalában, ahol panaszát a környezetvédelmi hatóságok kivizsgálják.

http://www.jaras.info.hu/ 
https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

Lehetőség szerint, próbálja meg dokumentálni (fotó, videó) az esetet , illetve tanúkkal támassza alá.

A lakossági tüzelés korlátozására, tiltására vonatkozó alapvető jogszabályi rendelkezéseket megtalálja a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 27. §-ában az alábbiak szerint:

„27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.”

Amennyiben azonnali intézkedés szükséges, úgy a Szigetszentmiklósi Tűzoltóságot is értesítheti az alábbi telefonszámon: 0624444407