Hírek

Elérhetőségek

Pályázat középiskolai sportolói ösztöndíjra - 2022

Szigethalom Város Önkormányzata 2022. évre pályázatot hirdet a szigethalmi, középiskolás, olimpiai sportágat űző diákok támogatása céljából.

A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók közül 2 fő első helyezett 10.000,- Ft/hó, a többi megfelelt pályázó 5.000,- Ft/hó összegű támogatásban részesül 2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig.

Pályázati feltételek:

  • önéletrajz benyújtása,
  • a pályázó 10 éves kora óta rendelkezzen szigethalmi állandó bejelentett lakóhellyel,
  • olimpiai sportágat űzzön,
  • legalább kilencedik osztályt végzett tanuló legyen,
  • sporteredménye országos 1-3. helyezett, vagy ennél magasabb legyen

Pályázat benyújtásához szükséges:

  • sport eredményt igazoló oklevél másolata,
  • lakcímkártya bemutatása,
  • pályázó által megadott számlaszám

A pályázat benyújtási határideje: 2022. augusztus 1. (hétfő) 18.00 óra

A pályázat benyújtása:

  • Ügyfélfogadási időben a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) Titkárságán

A pályázatok elbírálása a sport eredmények és a szociális helyzet egyidejű figyelembevételével történik.

Az ösztöndíj összege utólag, minden hónap 5-ig a pályázó által megadott bankszámlaszámra kerül átutalásra.

 

A nyertes pályázók kiértesítése elektronikus levélben történik, a döntést követően.

 

A pályázati kiírás megtekinthető: www.szigethalom.hu honlapon, valamint a Szigethalmi Híradó júliusi számában.