Hírek

Elérhetőségek

Pályázat - Középiskolai sportolói ösztöndíjra 2020.

Középiskolai sportolói ösztöndíj 2020. pályázat

Szigethalom Város Önkormányzata 2020. évre pályázatot hirdet a szigethalmi, középiskolás, olimpiai sportágat űző diákok támogatása céljából.

A pályázati kiírásnak megfelelt pályázók közül 2 fő első helyezett 10.000,- Ft/hó, a többi megfelelt pályázó 5.000,- Ft/hó összegű támogatásban részesül 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig.

 

Pályázati feltételek:

  • önéletrajz benyújtása,
  • a pályázó 10 éves kora óta rendelkezzen szigethalmi állandó bejelentett lakóhellyel,
  • olimpiai sportágat űzzön,
  • legalább kilencedik osztályt végzett tanuló legyen,
  • sporteredménye országos 1-3. helyezett, vagy ennél magasabb legyen

 
Pályázat benyújtásához szükséges:

  • Sporteredményt igazoló oklevél másolata,
  • Lakcímkártya bemutatása,
  • Pályázó által megadott számlaszám.

 A pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 3. (hétfő) 18.00 óra

 A pályázat benyújtása:

Ügyfélfogadási időben a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal (2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.) Titkárságán

A pályázatok elbírálása a sport eredmények és a szociális helyzet egyidejű figyelembe vételével történik. Az ösztöndíj összege utólag, minden hónap 5-ig a pályázó által megadott bankszámlaszámra kerül átutalásra.

A nyertes pályázók kiértesítése levélben történik, a döntést követően.

A pályázati kiírás megtekinthető: www.szigethalom.hu honlapon, valamint a Szigethalmi Híradó júliusi számában.