Hírek

Elérhetőségek

Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal Pályázatot hirdet Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű legfeljebb 2 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szigethalom, Kossuth L. u. 10.  
 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzés, adók módjára történő behajtások.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • adóigazgatási területen szerzett tapasztalat,
 • Közigazgatási alapvizsga,
 • ONKADO program ismerete, ASP program ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs és szervező képesség, problémamegoldó és együttműködési képess

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázathoz csatolandó a 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás, valamint
 • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázatát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Andrea nyújt, a 0624-403-658/117 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:       

 • Elektronikus úton a titkarsag@szigethalom.hu e-mail címen keresztül  
 • Postai úton, a pályázatnak a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázatokról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 5.