Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről a 2019/2020. tanévre vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:

 

 

 

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között

2019. április 12. (péntek) 8.00 - 18.00 óra között

 

Bővebb információkat a csatolmányok között megtalálható hirdetményben olvashatnak.