Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat - Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézmény területi gondozó munkakörben

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. –alapján

pályázatot hirdet

területi gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő (napi 8 óra)

Munkavégzés helye: 2315 Szigethalom közigazgatási területén belül

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A szociális alapellátásokat és szakosított ellátást biztosító szakmai szervezeti egység vezető utasításai alapján, a házi segítségnyújtási feladatok ellátása a jogosultak részére az önálló életvitelük fenntartásának – szükségleteinek megfelelően – lakásukon, lakókörnyezetükben való biztosítása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • OKJ bizonyítvány az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározottak szerint
  • szakmai önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információkat nyújt Molnár Erzsébet 24/404-573; 06-30/207-6498 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: e-mailben: gazdasagivezeto@szeni.hu vagy postai úton, Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény címére történő megküldésével 2315 Szigethalom, Rákóczi F. 147. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/113/2019/Mü., valamint a munkakör megnevezését: területi gondozó.