Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat - Szigethalmi Egyesített Népjóléti Intézmény szociális gondozó munkakörben

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a. –alapján pályázatot hirdet

 1 fő szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozotlan idejű

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra, 12 órás folyamatos munkarend szerint))

Munkavégzés helye: 2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az Egyesített Intézmény intézményvezetőjének és a szociális mentálhigiénés szakmai vezető utasításai, valamint az ellátási tervben meghatározottak szerint végzi a bentlakók szakma szabályai szerint meghatározott gondozását, ápolását.

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott képesítés (szociális gondozó és ápoló (OKJ) stb.)
  • szakmai önéletrajz
  • bizonyítvány másolat
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. december 01.

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. november 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információkat nyújt Molnár Erzsébet 24/404-573; 30/207-6498 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen, e-mailben: gazdasagivezeto@szeni.hu vagy postai úton, Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény címére történő megküldésével. 2315 Szigethalom, Rákóczi F. 147. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális gondozó