Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat - Közterület-felügyelői munkakörben

Szigethalom Város Jegyzője

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szigethalom Polgármesteri Hivatalban
Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • általános közterület-felügyelői feladatok ellátása,
 • bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában való közreműködés,
 • útkezelői feladatok ellátásában való közreműködés,
 • szükséges intézkedések megtétele a kerület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében,
 • fellépés az épített és természeti környezet védelmének biztosítása érdekében,
 • közbiztonság és a közrend védelmének elősegítése,
 • önkormányzati vagyon védelmének biztosítása,
 • közreműködés a köztisztasági, az állategészségügyi és ebrendészeti szabályok betartatásában,
 • intézkedések megtétele az üzemképtelen és a közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjárművek közterületről történő eltávolítása érdekében,
 • parkolási övezetekben várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése,
 • együttműködés a térfelügyelettel.
 • a Polgármesteri Hivatal Felügyeleti Iroda működésével összefüggő adminisztratív feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskolai/gimnáziumi érettségi
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • „B” kategóriás jogosítvány.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közterület-felügyelői vizsga, illetve az azzal egyenértékű iskolai végzettség
 • közterület-felügyelői munkakörben szerzett tapasztalat,
 • rendészeti feladatkörben szerzett tapasztalat,
 • jó kommunikációs készség
 • stressz- és konfliktustűrő képesség
 • képesség véleményének és szempontjainak meggyőző érvekkel való elfogadtatására,
 • együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló postai feladóvevény másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához,
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Személyesen: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
 • Postai úton: 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.
 • Elektronikus úton: titkarsag@szigethalom.huElektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat e-mailben értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Próbaidő - 6 hónap