Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat - felügyeleti irodavezető munkakörbe

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
Felügyeleti Iroda

Felügyeleti irodavezető munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános irányító és felügyeleti jogkört gyakorol az Iroda munkája felett, melyhez hozzátartozik a közterület-felügyelet; Birtokvédelemmel, birtokháborítási eljárással kapcsolatos hatósági feladatok ellátása; Szerződések előkészítése; Előterjesztések és rendelet-tervezetek összeállítása; A termőföldről szóló törvény által jegyzői hatáskörbe utalt feladatok, így a hirdetmények kifüggesztésével, nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos teendők ellátása. Képviselő-testület munkájával kapcsolatos feladatok; Iroda munkájával és vezetésével kapcsolatos teendők; Választással, népszavazással, népszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Felügyeleti iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, jog/államigazgatás,

•         Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem,

•         Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         ASP rendszer ismerete

•         Közigazgatási szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikációs és szervező képesség, problémamegoldó és együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

•         Önéletrajz a 45/2012. (III.5.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint

•         Végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné dr. Bánfalvi Ágnes nyújt, a 06 24 403 658-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14923/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Felügyeleti irodavezető.

vagy

•         Elektronikus úton Molnárné dr. Bánfalvi Ágnes részére a titkarsag@szigethalom.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.