Hírek

Elérhetőségek

Adónaptár - 2023

2023. évi ADÓNAPTÁR

Dátum Az adófizetés és bevallás jogcíme
jan. 15.
 • az építményadó, telekadó, települési adó, magánszemélyek kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése
 • 2022. év közben kezdő KATA adóalanyok II. félévi helyi iparűzési adójának befizetési határideje
márc.16.
 • az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és települési adó I. félévi részletének megfizetése
 • iparűzési adóban az I. félévi adóelőleg megfizetése, KATA első részletének megfizetése
márc. 31.
 • a 2022. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése
máj. 31.
 • a 2022. évi helyi iparűzési adó bevallása és megfizetés
szept. 15.
 • az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és települési adó II. félévi részletének megfizetése
 • iparűzési adóban adóelőleg megfizetése, KATA második részletének megfizetése
 
 • idegenforgalmi adóbefizetése a beszedést követő hó 15. napjáig
 • pálinkafőzéscéljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése a tulajdonszerzést követő 15 napon belül
 • adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése, vagyoni értékű jog megszerzése, vállalkozás indítása, megszüntetése, személyi adatokban történt változás (névváltozás, lakcímváltozás), és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat) a változás időpontjától számított 15 napon belül

Felhívjuk a tisztelt szigethalmi lakosság figyelmét, hogy helyi adók vonatkozásában a fenti táblázat tartalmazza a 2023. évre esedékes befizetési és bevallási határidőket. Kérjük kötelezettségüknek a megadott határidőn belül szíveskedjenek eleget tenni. Amennyiben kérdése van, ügyfélfogadási időben forduljon az adóiroda munkatársaihoz.

Ügyfélfogadás ideje:

Adóiroda elérhetősége:

Hétfő: 8-12; 13-18 óra
Szerda: 8-12; 13-16 óra
Péntek: 8-11.30 óra

24-403-657/129 építmény, telek, talajterhelési díj, települési adó
24-403-657/159 végrehajtás, őstermelők
24-403-657/136 kommunális adó
24-403-657/133 helyi jövedéki adó, idegenforgalmi adó, végrehajtás
24-403-657/156 iparűzési adó

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal
Adóiroda