Hírek

Elérhetőségek

Adónaptár 2021

2021. évi ADÓNAPTÁR

Dátum

Az adófizetés és bevallás jogcíme

jan. 15.

• az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése

• 2020. év közben kezdő KATA adóalanyok II. félévi helyi iparűzési adójának befizetési határideje

febr. 15.

• KATA adózási forma választásának bejelentése

márc.16.

• az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó I. félévi részletének megfizetése

• iparűzési adóban az I. félévi adóelőleg megfizetése, KATA első részletének megfizetése

márc. 31.

• a 2020. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése

máj. 31.

• a 2020. évi helyi iparűzési adó bevallása és megfizetése

szept. 15.

• az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó II. félévi részletének megfizetése

• iparűzési adóban adóelőleg megfizetése, KATA második részletének megfizetése

dec. 20.

• iparűzési adó: adóelőleg kiegészítése a várható éves fizetendő adó összegére

• idegenforgalmi adóbefizetése a beszedést követő hó 15. napjáig

• pálinkafőzéscéljára kialakított desztillálóberendezés bejelentése a tulajdonszerzést követő 15 napon belül

• adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése, vagyoni értékű jog megszerzése, vállalkozás indítása, megszüntetése, személyi adatokban történt változás (névváltozás, lakcímváltozás), és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat) a változás időpontjától számított 15 napon belül

 

Felhívjuk a tisztelt szigethalmi lakosság figyelmét, hogy helyi adók vonatkozásában (kommunális adó, gépjárműadó, építmény-adó, telekadó, iparűzési adó, talajterhelési díj) a fenti táblázat tartalmazza a 2021. évre esedékes befizetési és bevallási határidőket. Kérjük kötelezettségüknek a megadott határidőn belül szíveskedjenek eleget tenni. Amennyiben kérdése van, ügyfélfogadási időben forduljon az adóiroda munkatársaihoz. 

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8-12; 13-18 óra                                           

Szerda: 8-12; 13-16 óra

Péntek: 8-11.30 óra

 

Adóiroda elérhetősége:

24-403-657/129 építmény, telek, talajterhelési díj

24-403-657/159 végrehajtás, őstermelők

24-403-657/136 kommunális adó

24-403-657/133 gépjármű-adó, helyi jövedéki adó, idegenforgalmi adó, végrehajtás

24-403-657/156 iparűzési adó

 

Szigethalmi Polgármesteri Hivatal

Adóiroda