Hírek

Elérhetőségek

2019. évi adónaptár

2019. ÉVI HELYI ADÓNAPTÁR

 

DÁTUM

AZ ADÓFIZETÉS ÉS ADÓBEVALLÁS JOGCÍME

 

JANUÁR 15.

 • AZ ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA KÖTELEZETTSÉGÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE
 • ADÓKEDVEZMÉNYT IGÉNYBEVEVŐ KATA VÁLLALKOZÁSOK ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉGE (Htv. 39/B.§ (6) bek. b) pont)
 • 2018. DECEMBERÉBEN KEZDŐ EGYÉNI- ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÓK HELYI IPARŰZÉSI ADÓ HATÁLYA ALÁ TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE
 • JÖVEDÉKI ADÓ 2018. ÉVBEN ELŐÁLLíTOTT MAGÁNFŐZÖTT PÁRLAT UTÁNI BEVALLÁS ÉS ÁLTALÁNY MEGFIZETÉSE (Jöt. 67/A.§)

FEBRUÁR 15.

 • KATA ADÓALANYOK EGYSZERŰSíTETT, TÉTELES ADÓALAP-MEGÁLLAPíTÁS BE- ILLETVE KIJELENTKEZÉSE (Htv. 39/B.§ (9) bek.)

 

MÁRCIUS 18.

 • Az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és gépjárműadó

I. féléVI RÉSZLETÉNEK MEGfizetése.

 • IPARŰZÉSI ADÓBAN AZ I. FÉLÉVI ADÓELŐLEG MEGFIZETÉSE, KATA ELSŐ RÉSZLETÉNEK MEGFIZETÉSE

 

MÁRCIUS 31.

 • A 2018. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése.

 

MÁJUS 31.

 • A 2018. évi helyi iparűzési adó bevallása ÉS MEGFIZETÉSE

 

SZEPTEMBER 16.

 • Az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és gépjárműadó

Ii. féléVI RÉSZLETÉNEK MEGfizetése.

 • iPARŰZÉSI ADÓBAN ADÓELŐLEG MEGFIZETÉSE, kata MÁSODIK RÉSZLETÉNEK MEGFIZETÉSE

 

DECEMBER 20.

 • Iparűzési adó: ADÓELŐLEG KIEGÉSZíTÉSE A VÁRHATÓ ÉVES FIZETENDŐ ADÓ ÖSSZEGÉRE.
 • Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó bevallásának határideje a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. napja. 
 • iDEGENFORGALMI ADÓ BEFIZETÉSE A BESZEDÉST KÖVETŐ HÓ 15. NAPJÁIG.
 • PÁLINKAFŐZÉS CÉLJÁRA KIALAKíTOTT DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS BEJELENTÉSE A TULAJDONSZERZÉST KÖVETŐ 15 NAPON BELÜL.
 • ADÓKÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE (ADÓTÁRGY MEGSZERZÉSE, ELIDEGENíTÉSE, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG MEGSZERZÉSE, VÁLLALKOZÁSI INDíTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE, SZEMÉLYI ADATOKBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁS, ÉS MINDEN OLYAN KÖRÜLMÉNY, AMELY AZ ADÓZÁSRA KIHAT) A VÁLTOZÁS IDŐPONTJÁTÓL SZÁMíTOTT 15 NAPON BELÜL